Jak sporządzić testament?

Sporządzenie testamentu to dobry sposób na rozdysponowanie majątku, który udało się zgromadzić. Śmierć bliskiej osoby, pogrzeb to ogromny stres dla rodziny. Testament jest dokumentem, który przekazuje wolę zmarłego, a jednocześnie porządkuje niedokończone sprawy. Jak spisać testament, by był zgodny z wymogami prawa?

testament

Testament zwykły

Zgodnie z wytycznymi kodeksu cywilnego rozróżniamy dwa rodzaje testamentów. Testament zwykły, który może sporządzić każda osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych oraz testament szczególny, który powstaje w sytuacjach wyjątkowych.

Jednym z najczęściej sporządzanych testamentów jest testament własnoręczny (holograficzny). Musi on być napisany własnoręcznie przez spadkodawcę, podpisany oraz opatrzony datą. Inną formą spisania swojej ostatniej woli jest testament notarialny powstający w formie aktu notarialnego.

Istnieje również możliwość wyrażenia swojej ostatniej woli ustnie. Testament allograficzny, czyli wyrażenie swojej woli wypowiedziane w obecności dwóch świadków. Ważnym elementem tego oświadczenia woli jest wypowiedzenie go przed takimi świadkami, jak wójt (burmistrz miasta, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu bądź gminy lub kierownik urzędu cywilnego.

Należy pamiętać, że osoby głuche lub nieme nie mogą skorzystać z tej formy testamentu.

Testament szczególny

Nasze życie czasami niesie sytuacje, do których nie możemy się przygotować. W takim momencie można sporządzić testament ustny, który zaliczany jest do testamentów szczególnych.

Testament ustny musi być wypowiedziany przez spadkodawcę w obecności trzech osób. Ważne jest spisanie woli testatora w ciągu roku od zaistnienia tej sytuacji. Konieczny jest podpis spadkodawcy oraz przynajmniej dwóch świadków w przeciwnym wypadku testament traci swoją moc.

Kolejną formą wyrażenia swojej ostatniej woli jest testament podróżny, który można sporządzić na statku powietrznym lub morskim przed kapitanem i dwoma świadkami.

Śmierć jest jednym z nieodłącznych elementów naszego życia. Warto przygotować się na to i sporządzić swoją ostatnia wolę, by mieć pewność, że nasz majątek zostanie rozdysponowany zgodnie z naszym życzeniem, a pogrzeb nie będzie początkiem rozłamu w rodzinie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *